Kop
Links Trans

Nieuwsbrief LSTA Juli 2016

10 jaar LSTA!

Dit jaar bestaat het LSTA 10 jaar! In 2006 startte het LSTA om lokale organisaties te ondersteunen bij het opstarten en uitbreiden van Thuisadministratieprojecten met geschoolde vrijwilligers in het hele land, om zo meer mensen te ondersteunen naar financiële zelfredzaamheid. Per 2015 veranderden wij van ‘steunpunt’ naar ‘stimuleringsnetwerk’, en sindsdien richt het LSTA zich op kwaliteitsverbetering, ketensamenwerking en onderzoek naar de effectiviteit van Thuisadministratie. Op vrijdagmiddag 14 oktober as. zullen wij ons 10-jarig bestaan vieren bij Stichting Het R.C. Maagdenhuis in Amsterdam. De middag zal gevuld zijn met diverse lezingen en interessante workshops. Het aantal plaatsen is beperkt en de uitnodigingen volgen nog. Geef het aan als u graag wilt deelnemen aan deze middag.

LSTA Infosheet Meten van kwaliteit en resultaten

Voor het verbeteren van de dienstverlening en de kwaliteit van de ondersteuning is het nuttig en verstandig om resultaten in kaart te brengen. Daarnaast lopen organisaties Thuisadministratie steeds vaker tegen de vraag van de gemeente of andere financiers aan, om aan te tonen dat wat zij doen ook daadwerkelijk resultaten oplevert, voor wie en hoeveel. Het meten van resultaten kost tijd en geld. Hoe ver ga je hierin, en hoe zorg je dat het monitoren en meten van resultaten geen bureaucratische last wordt die ten koste gaat van de dienstverlening? Welke instrumenten zijn er ontwikkeld? Lees hierover meer in het LSTA Infosheet Meten van kwaliteit en resultaten. Lees meer...

Platform Schuldhulpverlening en Evaluatie Wgs

Donderdag 30 juni jl. gaven AnneMieke Sprenger en Jansje van Middendorp van het LSTA een presentatie tijdens het Platform Schuldhulpverlening van Stimulansz en het Nibud. De deelnemende gemeenten en toehoorders kregen meer informatie over vrijwilligersinzet bij mensen met financiële en/of administratieve problemen en de verschillende dilemma's en knelpunten waar coördinatoren en vrijwilligers tegenaan lopen. De deelnemers kregen het rapport Ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers  uitgereikt. Het rapport is tevens als input gebruikt in het evaluatierapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Ad Baan van Berenschot gaf tijdens het platform een presentatie van de belangrijkste bevindingen. Lees meer...

2e Training Sturen op Zelfsturing afgerond

In mei hebben 13 coördinatoren Thuisadministratie de 4-daagse training Sturen op Zelfsturing gevolgd, georganiseerd door het LSTA. Ook deze tweede train-de-trainer training werd gegeven door Nadja Jungmann en Gejo Duinkerken. De deelnemers, coördinatoren Thuisadministratie uit Drimmelen, Zwolle, Elst (gld), Den Haag, Naaldwijk, Wassenaar, Doetinchem, Eindhoven en Amsterdam waren wederom erg enthousiast over de nieuw opgedane inzichten en gesprekstechnieken. In december 2016 en  januari 2017 zal de derde en laatste training worden aangeboden aan coördinatoren Thuisadministratie.  Kijk hier voor meer informatie. Neem spoedig contact op als u geïnteresseerd bent, er zijn nog enkele plekken vrij. 

Organisaties zien af van VOG

Met ingang van 1 maart 2016 is de prijs van een VOG voor vrijwilligers omhoog gegaan van €30,05 naar €41,35. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft aangegeven, dat deze prijsverhoging op gespannen voet staat met de veiligheid en kwaliteit van het vrijwilligerswerk. Diverse brancheorganisaties maken zich zorgen; zij krijgen signalen dat veel organisaties die met vrijwilligers werken geen VOG zullen aanvragen door de prijsstijging. De prijsstijging heeft financiële gevolgen voor organisaties die vrijwilligers inzetten. Dat gaat ten koste van bijvoorbeeld onkostenvergoedingen en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Wat zijn de gevolgen van de prijsverhoging bij uw Thuisadministratieproject? Is het financieel op te vangen? Of ziet u af van een VOG voor vrijwilligers? Wij zien uit naar uw reactie.

Meer ondersteuningsvragen via de sociale wijkteams?

Toen het LSTA in 2015 veranderde van 'Steunpunt' naar 'Stimuleringsnetwerk', lanceerden wij onze nieuwe website met daarop de landkaart, waarop te vinden is welke organisaties Thuisadministratie aanbieden in Nederland. Hiervóór ontvingen wij zeer regelmatig telefoontjes of mails van mensen die ondersteuning zochten bij hun financiële administratie. Deze stroom neemt af en wij zoeken daarvoor een verklaring. Mogelijk melden meer mensen zich direct bij de organisatie in hun woongebied, dankzij de landkaart op de website. Het kan ook zo zijn dat de organisaties lokaal bekender zijn geworden, door goede verhalen dan wel bekendheid bij de ‘sociale wijkteams’?
Wat denkt of weet u? We zien uit naar uw reactie, zodat wij ook onze financiers weer kunnen informeren.

WRR Rapport: Eigen Schuld?

Op 30 juni jl. presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport 'Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden', waarin schuldenproblematiek wordt bekeken wordt vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief.  In het rapport komt naar voren dat de overheid te hoge verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers. Het is een misvatting dat als men mensen maar voorziet van genoeg informatie, zij verder vanzelf wel in actie komen en aan de bel zullen trekken als het toch mis gaat. De tweede misvatting is dat als mensen niets van zich laten horen en niets doen, zij dat bewust zo hebben gewild en besloten, en er bij wanbetaling dus sprake is van kwade opzet. Lees meer...

LSTA in Antwerpen

Op 2 juni jongstleden heeft AnneMieke Sprenger namens het LSTA middels een workshop een bijdrage geleverd aan de Denkdag van het Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen (CAW Antwerpen), een organisatie die ook vrijwilligers inzet om hulpvragers te ondersteunen. De workshop stond in het teken van ‘Veiligheid en continuïteit, DUS kwaliteit en begeleiding/betaalde infrastructuur’. 

Het LSTA wisselde met CAW Antwerpen en de aanwezigen ervaringen uit over onder andere de noodzaak aandacht te besteden aan gedragsverandering, naast kennis en vaardigheden, en het belang van onderzoek naar wat werkt (of niet) en waarom. De deelnemers van de workshop gaven aan een aantal inspirerende ideeën te hebben opgedaan. Lees meer... 

Pilot uitbreiding doelgroep Thuisadministratie

Ook mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking kunnen ondersteund worden door vrijwilligers. Socius Maatschappelijke Dienstverlening heeft binnen de Financiële Administratie Thuis (FAT) in samenwerking met MEE een pilot gedraaid (juni – november 2015), waarbij mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking door vrijwilligers werden geholpen met hun administratie. In de pilot bleek dat in sommige situaties de begeleiding door een beroepskracht noodzakelijk bleef of dat bewindvoering meer geëigend was.  Socius en MEE hebben besloten hun samenwerking voort te zetten. Mensen met een beperking kunnen regulier gebruik blijven maken van het FAT, mits die ondersteuning voldoende is.  De FAT-basistraining is voor nieuwe vrijwilligers uitgebreid met een dagdeel 'Informatie over mensen met een beperking en hoe daarmee om te gaan', welke door de netwerkpartners wordt verzorgd. 

Wilt u meer weten over deze uitbreiding van de doelgroep, de pilot en/of het extra trainingsdeel, of wilt u uw ervaringen met deze doelgroep uitwisselen? Neem dan contact op met het LSTA en/of lees hier een uitgebreidere beschrijving van de pilot.

Vragen aan collega coördinatoren en/of het LSTA?

Bent u benieuwd of er andere coördinatoren zijn die met gelijke vraagstukken bezig zijn dan wel ervaring hebben opgedaan met bepaalde hulpvragers, hulpvragen of werkwijzen? Via het LSTA kunt u wellicht met hen in contact komen. Stuur ons uw vraag of oproep en wij nemen contact met u op. Mogelijk staat uw vraag/oproep in onze volgende nieuwsbrief.

Mogelijk dat uw vraag leidt tot een infosheet. Diverse vragen van coördinatoren en organisaties hebben hier al toe geleid.

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen voor op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp