Kop
Links Trans

Nieuwsbrief LSTA juni 2015

  

Het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) informeert, adviseert en stimuleert gemeenten, lokale organisaties, bedrijven, hulpvragers en vrijwilligers op het gebied van ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers.

Dit is de 1ste nieuwsbrief van het LSTA. Ontvangt u deze nieuwsbrief ongewenst? Schrijf uw emailadres uit in de rechterkolom.

Nieuwe naam en website LSTA

Het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) is sinds 1 januari 2015 de nieuwe naam van het expertisecentrum op het gebied van ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers. Voorheen stond het LSTA bekend als het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie. 

Op de vernieuwde website www.lsta.nl kunnen gemeenten, lokale organisaties, bedrijven, vrijwilligers en hulpvragers terecht voor informatie en advies.

Meer dan 250 lokale organisaties op website

Op dit moment zijn er meer dan 250 lokale organisaties vermeld op de website van het LSTA. Door op plaatsnaam te zoeken, in de landkaart of tabel, worden lokale organisaties makkelijker gevonden.

Het LSTA wordt regelmatig benaderd door hulpvragers en vrijwilligers met de vraag om ondersteuning of vrijwilligerswerk. Het LSTA verwijst hen door naar lokale organisaties. Om hen beter van dienst te zijn, is op de website de landkaart en de tabel met het aanbod van lokale projecten Thuisadministratie geplaatst.

Kent u organisaties die nog niet worden genoemd, maar wel graag beter vindbaar zijn voor vrijwilligers en hulpvragers? Neem contact op!

Thuisadministratievrijwilligers en fraude

Lokale organisaties kunnen bij het LSTA aankloppen voor informatie en advies. Een recente vraag ging over fraude van hulpvragers. Hoe kunnen Thuisadministratievrijwilligers hier het beste mee omgaan?

Coördinatoren kunnen bij de intake geconfronteerd worden met fraude. Ook tijdens de ondersteuning kunnen Thuisadministratievrijwilligers te maken krijgen met fraude van cliënten. Fraude werkt averechts op balans aanbrengen. Het is immers geen duurzame oplossing en betekent voor de cliënt een groot risico.

Als fraude geconstateerd wordt moet deze direct stoppen. Alleen dan kan een Thuisadministratievrijwilliger de ondersteuning voortzetten. In de overeenkomst van de organisatie met de cliënt moet het risico van het plegen van fraude opgenomen zijn. Deze overeenkomst wordt ook getekend door de vrijwilliger, zodat die ook weet wat zijn rol en taak is bij fraude: de fraude bij de coördinator aankaarten.

Lees meer in het Infosheet Thema Fraude van het LSTA.

LSTA onderzoekt effect Thuisadministratie

Het LSTA onderzoekt het effect van Thuisadministratie. Daarbij wordt gekeken of cliënten financieel zelfredzaam worden dankzij de ondersteuning bij de financiële administratie. En of dat ook op langere termijn geldt.

Er is nog weinig bekend over de (lange termijn) effecten van ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers. Met de resultaten van het onderzoek kan het LSTA gemeenten, lokale organisaties en bedrijven adviseren en begeleiden in het opzetten, verbeteren of uitbreiden van Thuisadministratieprojecten.

Door middel van een vragenlijst naar alle lokale organisaties die zich bezig houden met (vormen van) Thuisadministratie, brengt het LSTA aantallen, werkwijzen, doelgroepen en trainingen in kaart. Hieruit wordt een selectie gemaakt van lokale organisaties die deel willen nemen aan de effectmeting en de train-de-trainers training 'Sturen op Zelfsturing'.

De vragenlijst is verstuurd naar alle coördinatoren van een Thuisadministratieproject. Bent u coördinator van een project waar vrijwilligers worden ingezet bij het op orde brengen van de administratie, en heeft u de vragenlijst nog niet ontvangen of ingevuld? Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze zou kunnen invullen vóór 16 juni. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. U kunt hier klikken om naar de vragenlijst te gaan.

Wilt u meer informatie of een bijdrage leveren aan het onderzoek? Neem contact op met Jansje van Middendorp.

Geldplan NIBUD

Het NIBUD heeft in samenwerking met het LSTA en Stichting Lezen & Schrijven een subsidieaanvraag gedaan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het gaat om de ontwikkeling van een Geldplan voor maatschappelijke organisaties en hun medewerkers, ten behoeve van de begeleiding van huishoudens met financiële problemen naar financiële zelfredzaamheid. Het Geldplan helpt hierbij. Het LSTA heeft onlangs naar lokale organisaties een verzoek gestuurd tot steunbetuiging aan dit plan. We willen iedereen die hieraan gehoor heeft gegeven hartelijk danken! Uiteraard houden wij u via de website en nieuwsbrief op de hoogte.

Ontwikkelingen Schuldhulpverlening

Door de economische crisis worden meer burgers getroffen door schulden. In 2012 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden, en bepalen gemeenten zelf hoe zij de schuldhulpverlening vormgeven. Een zorgelijke ontwikkeling is dat gemeenten steeds strengere voorwaarden stellen aan de deelname aan schuldhulpverlening. Alléén diegenen waarvan verwacht wordt dat zij het traject succesvol zullen doorlopen, worden toegelaten. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld van het succes van de schuldhulpverlening, en een kwetsbare groep wordt níet geholpen. Deze kwetsbare groep loopt extra gevaar om zich in te laten met malafide commerciële organisaties, met nóg meer schulden tot gevolg. Lees hierover de artikelen van Sjors van Beek in de Groene Amsterdammer, en van Eveline Rethmeier in Vrij Nederland

Wat merkt u binnen uw organisatie van deze ontwikkelingen? Laat het ons weten.

Team LSTA

Het team LSTA bestaat uit de volgende medewerkers:

AnneMieke Sprenger, projectcoördinator, is in de regel van maandag tot en met donderdag actief voor het LSTA. Vanwege afspraken in huis of buitenshuis is zij het beste via de mail te bereiken.
Hanan Achalhi is op maandag en woensdag bij het LSTA aanwezig en reageert zo snel mogelijk op mails en telefoontjes.
Jansje van Middendorp, wetenschappelijk medewerker.
Eline de Smet, onderzoeksassistent. 
Jansje en Eline besteden hun energie en tijd  m.n. aan het onderzoek en zijn in de regel op maandag, woensdag en/of donderdagochtend aanwezig.

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u informatie delen voor op de website of in de nieuwsbrieven? Neem contact met ons op!

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp