Dossier Jongeren

Dossier Jongeren

Het aantal jongeren tussen de 18 en 26 jaar bij schuldhulpverlening steeg in één jaar van 5.000 naar ongeveer 10.000, meldt de NVVK (n.a.v. een ledenpeiling). Deze toename heeft volgens de NVVK te maken met aan de ene kant het leenstelsel en anderzijds dat steeds meer gemeenten studenten toelaten tot de hulpverlening. Lees het artikel 'Meer jongeren in de knel met problematische schulden' op de website van de NVVK, het artikel 'Aantal jongeren in schuldhulpverlening verdubbeld ' op de website van Binnenlands Bestuur en de ervaringsverhalen van Jori, Sharon en Theo op de site van NOS op 3 om inzicht te krijgen in de impact van schulden op het leven van jongeren.

Nibud
Uit Nibud-onderzoek blijkt dat de wettelijke overgang naar financiële zelfstandigheid niet altijd betekent dat jongeren na hun 18 ook meteen financieel redzaam zijn. Deze maand presenteerde het Nibud
nieuwe hulpmiddelen bij 18 worden  om jongeren te begeleiden bij de veranderingen rond de 18e verjaardag. 

Geldplan Bijna 18: een online tool voor jongeren die 18 jaar worden
Geldwijzer Bijna 18: een boekje met alle informatie over financiële veranderingen
Lespakket Bijna 18. Nu regelen! Een lespakket voor docenten (v)mbo, havo en vwo

Lees ook wat een gemeente kan doen voor inwoners die 18 worden en het praktijkverhaal preventie van de gemeente Lelystad.

Jongeren Perspectief Fonds
Ook andere organisaties en gemeenten trekken zich het lot van jongeren met schulden aan. Aegon en ING Nederland fonds stellen 900.000 euro beschikbaar om jongeren met schulden in Den Haag te helpen. Gemeente Den Haag tekent voor de uitvoering van het programma en de begeleiding van de jongeren. Dit betekent dat de pilotfase van het
Jongeren Perspectief Fonds (JPF) wordt voortgezet in een structurele aanpak.