Dossier digitalisering

Dossier Digitalisering

Digitalisering van de overheid
De overheid communiceert steeds vaker digitaal. Fysieke communicatiemiddelen, zoals brieven en formulieren zijn de afgelopen jaren vervangen door online persoonlijke portalen en een inbox genaamd 'MijnOverheid'. Voordeel van deze veranderingen is dat steeds meer mensen hun zaken snel online kunnen regelen. Nadeel is dat ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders grote moeite hebben hun overheidszaken digitaal te regelen. Zij missen digitale vaardigheden waardoor de kloof met mensen die deze vaardigheden wél beheersen steeds groter wordt. 

Vernieuwde infosheet LSTA
In het vernieuwde infosheet 'Digitalisering van de Overheid' gaat het LSTA in op deze ontwikkeling en de betekenis voor hulpvragers en vrijwilligers.

Radio 1 en de digitale kloof
In januari 2019 besteedde Radio 1 in het programma Spraakmakers aandacht aan de digitale kloof. Het LSTA leverde een bijdrage aan de vierde aflevering

Interview vrijwilliger
In 2015 en 2016 interviewde het LSTA oud-hulpvragers en vrijwilligers over de ondersteuning. In het interview met een vrijwilliger in het Oosten van Nederland kwam het omgaan met hulpvragers zonder digitale vaardigheden aan bod. Lees het interview .

Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over dit dossier? Neem contact op met het LSTA.