Dossier Corona

Dossier Corona

Stappenplan Grip op Geld in tijden van Corona

Door Corona kan inkomen teruglopen en het ontstaan van schulden liggen dan op de loer. Nibud heeft een stappenplan Geldwijzer Corona met onder andere handige links naar bijvoorbeeld een voorbeeldbrief 'aanvraag uitstel betaling'. Kijk voor het stappenplan op de website van Nibud door hier te klikken. 

Huisbezoek in de 1,5 meter samenleving

De maatregelen vanuit de Rijksoverheid zijn inmiddels verruimd en dat betekent dat huisbezoeken aan hulpvragers weer mogelijk zijn. Het is echter niet altijd even makkelijk om 1,5 meter afstand te bewaren tijdens een huisbezoek. Hiertoe heeft onze partner Budgetmaatjes 010 het LSTA gevraagd om een inventarisatie te maken van de nieuwe maatregelen rondom huisbezoeken. Met behulp van verschillende reacties en tips vanuit onze achterban hebben we een overzicht kunnen maken van de belangrijkste maatregelen die nageleefd moeten worden.

• LSTA corona protocol

Nu de maatregelen door de Rijksoverheid worden verruimd kunnen huisbezoeken mogelijk ook weer langzaam worden opgestart. Alleen, waar moet je dan op letten? Op basis van ontvangen reacties heeft het LSTA een corona protocol geschreven. We zien het als een dynamisch document. Pak de elementen eruit die voor jouw organisatie van belang zijn.

• Movisie

Hoe ga je als sociaal werker om met fysieke ontmoeting tijdens de coronacrisis? En wanneer bepaal je of een face-to-face ontmoeting nodig is? Movisie legt in deze animatievideo uit welke afwegingen je kan maken voordat je een besluit neemt. Wil je meer informatie? In dit artikel wordt een kader geboden dat sociaal werkers helpt om zorgvuldig afwegingen te maken.

Movisie heeft een dossier aangemaakt met informatie over het coronavirus en de gevolgen die het heeft binnen de verschillende thema’s van het sociaal domein. 

Daarnaast heeft Movisie een handreiking opgesteld waarmee vrijwilligersorganisaties protocollen kunnen opstellen om verspreiding van het Coronavirus te verkomen tijdens huisbezoeken.

• Vrijwilligerswerk.nl

 Heb je een input nodig voor een eigen protocol voor jouw vrijwilligersorganisatie? Vind hier de handreiking van Vrijwilligerswerk.nl waarmee je een eigen protocol kan opstellen met maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen tijdens vrijwilligerswerk.

• VNG

Vind hier al je antwoorden over Corona binnen het sociaal domein over de volgende onderwerpen:
o Doelgroepenvervoer
o Opvang kwetsbare kinderen en noodopvang kinderen
o Participatie / werk en inkomen
o Wmo en Jeugd
o Continuiteit financiering aanbieders Wmo en Jeugd
o Maatschappelijke opvang / beschermd wonen / vrouwenopvang / huiselijk geweld / mensenhandel

• Nederlands Jeugdinstituut

Door de gevolgen van de Coronacrisis kunnen de spanningen binnen huishoudens gemakkelijker oplopen. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft hier tips over hoe je als hulpverlener kan handelen indien je je zorgen maakt over de veiligheid van een kind.