Dossier AVG

Dossier AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG laat een frisse wind waaien op privacy gebied. Het gaat er dan met name om wat een gegevensverwerkende organisatie moet doen om ervoor te zorgen dat het de privacyregels naleeft, structureel waarborgt en daarover ook verantwoording kan afleggen.

Infosheet LSTA
In het infosheet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt de wetgeving naar de praktijk vertaald: Hoe vindt een lokale organisatie, die vrijwilligers inzet bij een dienst thuisadministratie, een formulierenbrigade of een inloopspreekuur, de optimale balans tussen privacybescherming en werkbare ondersteuning van hulpvragers? Welke maatregelen kunnen en moeten genomen worden om de gegevens te beschermen? Deze infosheet vervangt de Infosheet Wet Bescherming Persoonsgegevens van Januari 2017.

Bij het infosheet horen de volgende bijlagen:

Bijlage 1: Voorbeeld Verwerkingsregister 

Bijlage 2: Model Overeenkomst Hulpvrager 

Bijlage 3: Model Vrijwilligersovereenkomst 

Bijlage 4: Voorbeeld Privacyverklaring voor op de website 

Bijlage 5: Voorbeeld Privacy Beleidsplan

De bijlagen zijn op te vragen door een email te sturen naar info@lsta.nl 

Met dank aan Stichting VOTA in Bodegraven-Reeuwijk voor het mogen delen van hun AVG-documenten met andere organisaties met een dienst thuisadministratie (zoals het Verwerkingsregister en hun Privacyverklaring) en voor het gebruiken van de overeenkomst met hulpvragers en hun vrijwilligersovereenkomst om op basis hiervan een voorbeeld te maken om als model te delen.

Handreiking PBLQ
PBLQ stelde in 2018 de 'Handreiking vroegsignalering schulden en bescherming van persoonsgegevens' op. De handreiking ondersteunt gemeenten bij de organisatie en opzet van een proces om tijdig schulden van inwoners te signaleren en ondersteuning te bieden.

Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over dit dossier? Neem contact op met het LSTA.