Sturen op Zelfsturing gevolgd? Hoe verder?

Het aantal coördinatoren dat de training Sturen op Zelfsturing hebben gevolgd groeit gestaag. Maar hoe draagt u deze methodiek over aan uw vrijwilligers? U als coördinatoren bent ervaren in het coachen en ondersteunen van uw  vrijwilligers maar soms is het wenselijk daar extra ondersteuning bij te krijgen. Sturen op Zelfsturing ondersteuning in uw regio kunt u inschakelen ter ondersteuning bij het overdragen van het gedachtengoed aan uw vrijwilligers of uw organisatie. Als de inhoud van de training wat is weggezakt, is het fijn om samen een sessie uit te voeren, of wellicht helemaal uit handen te geven.

Aanbod vanuit de LSTA coachingspool

Effectief praten is een vak en dat vraagt om oefening. Om u te ondersteunen bij het organiseren van inspiratiebijeenkomsten, workshops of trainingen kunt u gebruik maken van onze coachingspool die de master Sturen op Zelfsturing hebben gevolgd, uit uw regio. U kunt ervoor kiezen om samen een bijeenkomst te verzorgen of het geheel uit handen te geven.


Het aanbod:

Inspiratiebijeenkomst: Wilt u binnen uw organisatie het belang van gedragsbeïnvloeding stimuleren? Anderen meer laten horen over de rol van schaarste, de drie psychologische basisbehoeften en wat effectieve manieren van communiceren zijn? Dan is een inspiratiebijeenkomst misschien een idee! Getrainde coach(es) kunnen op locatie vrijwilligers, coördinatoren en andere geïnteresseerden inspireren om met Sturen op Zelfsturing aan de slag te gaan. Als u samen met een coach deze bijeenkomst van 2 a 3 uur wilt verzorgen zijn de kosten 250,- euro. Wilt u de inspiratiesessie uithanden geven dan kunnen twee coaches deze sessie voor u uitvoeren voor 500,- euro.

Workshop: Tijdens de workshop gaat uw achterban met elkaar oefenen, het liefst met casussen van uw vrijwilligers uit de praktijk. Tijdens een (vervolg) workshop wordt geoefend met motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken. Daarbij wordt er een koppeling gemaakt tussen de theorie en de praktijk. Als u samen met een coach deze bijeenkomst van 2 a 3 uur wilt verzorgen zijn de kosten 250,- euro. Wilt u de workshop uithanden geven dan kunnen twee coaches deze sessie voor u uitvoeren voor 500,- euro.

Volledige training: In drie dagen maken uw vrijwilligers, collega coördinatoren en andere geïnteresseerden het gehele gedachtegoed van de methodiek Sturen op Zelfsturing eigen. Naast de meest recente inzichten uit de sociale psychologie, gedragseconomie en hersenwetenschap is er veel tijd om samen te oefenen en experimenteren doormiddel van casussen uit de praktijk. De volledige training kunt u alleen laten uitvoeren door onze masters voor een bedrag van 3.600,- euro.

Meer mensen enthousiasmeren? Klik hier voor de flyer te downloaden.

Bijeenkomst Mirror Centre 25 11 2020