Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS)

Het LSTA is partner binnen de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS). De AVS stimuleert samenwerking op lokaal niveau tussen vrijwilligersorganisaties, beroepskrachten en gemeenten. Zo kan de alliantie gezamenlijk mensen met (dreigende) schulden sneller vinden, doorverwijzen naar de juiste hulp of ondersteuning, en daardoor beter helpen. 

AVS is opgericht door zes landelijke organisaties die mensen met (dreigende) schulden ondersteunen door de inzet van vrijwilligers.
Deze zes alliantiepartners zijn: Humanitas, Inspraakorgaan Turken in Nederland, Landelijke Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie,
Leger des Heils, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en SchuldHulpMaatje. Lees hier meer over deze ketensamenwerking en de Gedragscodenormering.

De AVS richt zich op;

1. Ontbrekende schakels, de locaties waar vrijwilligers nog niet actief zijn en/of waar doelgroepen niet of onvoldoende worden bereikt.
2. Samenwerking met organisaties op lokaal niveau. 
3. De kwaliteit van de dienstverlening, door te werken aan een gedeeld kwaliteitskader met aandacht voor gedragsnormering en opleiding.
4. ICT-koppelingen, waardoor de vrijwilligers en hun coördinatoren beter de administratie van hulpvragen kunnen voeren.

Lees hier meer over de plannen van het AVS. 

Nieuwsbulletins AVS:

Nieuwsbulletin mei 2021

Nieuwsbulletin April 2021

Nieuwsbulletin Maart 2021

• Nieuwsbulletin November 2020

• Nieuwsbulletin Oktober 2020

Nieuwsbulletin Zomer 2020

Nieuwsbulletin Juni 2020

Nieuwsbulletin Februari 2020

Heb je vragen of wil je meer informatie over het AVS?  Stuur dan een mail naar Hille Hoogland.