Workshops

Het LSTA organiseert voor gemeenten workshops rond verschillende thema’s, zoals ketensamenwerking, methoden en instrumenten en het opzetten, uitbreiden of verbeteren van een Thuisadministratieproject. De workshops worden afgestemd op de vragen en wensen van de gemeente.

Ketensamenwerking
Door het maken van een quickscan van de dienstverlening van lokale organisaties actief op het gebied van het voorkomen en aanpakken van financiële problemen in een gemeente, wordt de keten en ondersteuning in kaart gebracht. Uitwisseling en afstemming van de dienstverlening, kennis en expertise van de verschillende organisaties is van belang om elkaar aan te vullen en te versterken. Wie doet wat ten aanzien van vroegsignalering, preventie, ondersteuning naar en tijdens een schuldhulpverleningstraject en nazorg? Hiaten en eventuele overlap worden gesignaleerd en kunnen worden opgevuld. De regievoering voor een goede samenwerking in de keten, ligt bij gemeenten.

Methoden en instrumenten
Door het gebruik van passende instrumenten om hulpvragers te screenen en methoden om hen te ondersteunen, kan de ondersteuning optimaal afgestemd worden op behoeften en mogelijkheden van mensen met financiële problemen. Het LSTA geeft inzicht in de methoden en instrumenten die zijn ontwikkeld, welke zijn aan te passen of op maat te maken.

Interesse?
Bekijk verdere informatie hier en neem contact op om de mogelijkheden in uw gemeente te bespreken.