Wat is het verschil tussen Thuisadministratie, Budgetcoaching, Schuldhulp- en Schulddienstverlening?

Wat is het verschil tussen Thuisadministratie, Budgetcoaching, Schuldhulp- en Schuldienstverlening?

Thuisadministratie betekent ondersteuning bij het ordenen en op orde houden van de administratie met inzet van geschoolde vrijwilligers. Door te stimuleren en te motiveren wordt toegewerkt naar financiële zelfstandigheid, zo mogelijk met inzet van het eigen netwerk.

Budgetcoaching is ook gericht op het ordenen, op orde houden van de administratie en toewerken naar financiële zelfstandigheid. In de regel wordt dit gedaan door betaalde krachten, gefinancierd door de hulpvrager, of in sommige gevallen door de werkgever.

Schuldhulpverlening (SHV) is gericht op het oplossen van problematische schuldsituaties, via het Minnelijk Traject en/of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). In een SHV-traject wordt geprobeerd een regeling te treffen met de schuldeisers. De hulpvrager krijgt drie (of vijf) jaar lang een deel van het inkomen, tot beslagvrije voet, om van te leven. De rest van het inkomen wordt ingezet om schulden af te lossen.

Schulddienstverlening is het begrip dat steeds vaker wordt gebruikt in plaats van schuldhulpverlening. Het verschil zit hem in het woord ‘dienstverlening’: hulpvragers doen zo veel mogelijk zelf en waar nodig kunnen zij gebruik maken van de diensten van ondersteuners. Bij schulddienstverlening worden, naast het aanpakken van schulden, ook de achterliggende oorzaken meegenomen. Er wordt ingezet op het meer financieel zelfredzaam maken van mensen. Hierbij worden vaak ook vrijwilligers en ervaringsdeskundigen betrokken.

De dienstverlening van Thuisadministratie, Budgetcoaching en Schuldhulp- of Schulddienst-verlening kunnen elkaar aanvullen of overlappen. Het doel van Thuisadministratie, Budgetcoaching en Schuldhulp-/ Schulddienstverlening is financiële zelfstandigheid. Zo mogelijk met ondersteuning vanuit het netwerk van de hulpvrager. Samenwerking en afstemming op lokaal niveau met alle organisaties in de keten is daarbij essentieel.

Voor wie is Thuisadministratie?

Naar informatie voor gemeenten, lokale organisaties, bedrijvenvrijwilligers of hulpvragers.