Voor wie is Thuisadministratie?

Voor wie is Thuisadministratie?

Thuisadministratie is gericht op mensen die het overzicht op hun financiële administratie kwijt zijn. Hierin zijn verschillende groepen te onderscheiden, namelijk:
1. Mensen die in principe zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun administratie, maar daartoe tijdelijk niet in staat zijn (bijvoorbeeld door ziekte, baanverlies of overlijden partner).
2. Mensen (bijvoorbeeld sommige ouderen of gehandicapten) die, met het steeds ingewikkelder worden van regelingen, moeite hebben gekregen met het op orde houden van hun administratie en daar weer greep op willen krijgen.
3. Mensen die zelf geen verantwoordelijkheid (meer) kunnen dragen voor hun administratie, bijvoorbeeld mensen met geestelijke of psychosociale problematiek, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, en sommige ouderen.
4. Mensen met schulden, die terecht kunnen bij SHV, maar pas nadat hun administratie geordend is.
5. Mensen met schulden, die terecht kunnen bij SHV, maar daarnaast voor, tijdens en na het SHV-traject ondersteuning nodig hebben.

Een Thuisadministratietraject, de ondersteuning bij de hulpvrager thuis, duurt gemiddeld 8 maanden. Kortdurende Thuisadministratie (maximaal 12 maanden) is gericht op het (weer) zelf de administratie op orde houden en op het voorkomen van (grotere) financiële problemen. Langdurende Thuisadministratie (12 maanden en langer) is gericht op hulpvragers die meer tijd nodig hebben om de administratie op orde te krijgen en deze (weer) zelf op orde te houden. Hierbij wordt zoveel mogelijk het eigen netwerk betrokken.

Door wie wordt Thuisadministratie aangeboden?

Naar gemeenten, lokale organisaties, bedrijven of vrijwilligers.