Door wie wordt Thuisadministratie aangeboden?

Door wie wordt Thuisadministratie aangeboden?

Thuisadministratie wordt aangeboden door welzijnsorganisaties, lokale afdelingen van Humanitas, vrijwilligersorganisaties, instellingen voor Maatschappelijke Dienstverlening, ouderenbonden en/of kerkelijke instanties. Ouderenwelzijnsorganisaties ondersteunen met een Thuisadministratieproject meestal alleen ouderen.

Steeds vaker worden vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en het eigen netwerk ingeschakeld.
Ervaringsdeskundigen hebben in dezelfde situatie gezeten als hulpvragers. Hulpvragers kunnen daar veel steun aan hebben. Hulpverleners kunnen veel leren van ervaringsdeskundigen op het gebied van benaderen en motiveren van hulpvragers.

Vrijwilligers kunnen en willen vaak ondersteuning geven voor een afgebakende periode en daarin toewerken naar een doel: financiële zelfredzaamheid van de hulpvrager. Thuisadministratievrijwilligers zijn geschoold, worden begeleid door een coördinator (betaald of vrijwillig) en werken volgens een methodiek waarin de hulpvrager ondersteund wordt naar zelfredzaamheid. Thuisadministratievrijwilligers krijgen bijna altijd een training van de lokale organisaties.

In 2012 nam het LSTA een enquête af onder alle lokale Thuisadministratieprojecten in het bestand. Hieruit bleek dat:

27.500 hulpvragers worden ondersteund door
6.700 vrijwilligers, die worden aangestuurd door
198 betaalde coördinatoren en 105 vrijwillige coördinatoren,
die in dienst zijn bij 305 lokale organisaties,
die ondersteund worden door het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA)

Naast deze lokale Thuisadministratieprojecten zijn kerkelijke instanties met SchuldHulpMaatje actief om mensen met schulden te ondersteunen tijdens een SHV-traject.

Wat is de maatschappelijke behoefte aan Thuisadministratie?

Naar informatie voor gemeenten, lokale organisaties, bedrijven, vrijwilligers of hulpvragers.