Effectieveschuldhulp.nl: beleidsinformatie over schuldhulp voor gemeenten.

Stimulansz ondersteunt gemeenten, welzijnsinstellingen en andere ketenpartners in het verbeteren van dienstverlening aan burgers. De expertise van Stimulansz bestrijkt het complete sociaal domein: participatie en werk, armoede en schulden, welzijn en WMO, cliëntenparticipatie, bedrijfsvoering en transities.

MOVISIE werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.

Divosa is de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen. Ondersteunt professionele netwerken en brengt kennis en inspiratie.

Bekijk alle links.