Handreiking

Handreiking Thuisadministratie  

Het LSTA heeft een vernieuwde Handreiking Thuisadministratie ontwikkeld, gericht op ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers (oktober 2017). 

De eindjes aan elkaar knopen 

Vernieuwde editie De eindjes aan elkaar knopen. Cruciale vragen bij financiële problematiek in de wijk (2017), Nadja Jungmann, Peter Wesdorp en Erica Schruer. Platform 31.

Handreiking Kwaliteitsborging 

Het Nibud heeft een Handreiking Kwaliteitsborging in de thuisadministratie geschreven, voor gemeenten en vrijwilligersorganisaties. Deze handreiking helpt gemeenten en (vrijwilligers) organisaties de deskundigheid en kwaliteit van het werk door vrijwilligers te kunnen waarborgen. Met het Kwaliteit Scoreformulier kunnen vrijwilligersorganisaties onderzoeken hoe de klanten de hulp ervaren.

Andere handreikingen voor gemeenten
Preventiebundel. Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie. Jungmann, e. a., Hogeschool Utrecht/Lectoraat Schulden en Incasso, 2014.

Nadja Jungmann & Frauke van Iperen (2011). Schuldpreventiewijzer. Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven.

Divosa (2012). Schuldhulpverlening in Bedrijf, Een handreiking voor gemeenten en werkgevers.

Ghanem, S., Van de Griendt, S. & Schofield, K. (2011). Gemeenten en schuldhulpverlening. Bouwstenen voor de ontwikkeling van visie en beleid.

Mist u hier een handreiking? Geef het ons door.