Gemeenten

Het LSTA adviseert en stimuleert gemeenten om Thuisadministratie op te nemen in beleid en uitvoering. Hierbij is samenwerking in de keten, het inzetten van passende methoden en instrumenten en het leveren van maatwerk voor hulpvragers van groot belang.

Veel gemeenten dragen financieel bij aan Thuisadministratieprojecten. Vrijwilligers moeten getraind worden, coördinatoren opgeleid, er worden telefoon- en kantoorkosten gemaakt. Een minimale betaalde infrastructuur is noodzakelijk om een Thuisadministratieproject draaiende te houden. Voordat gemeenten een dienst Thuisadministratie (mede)financieren is het belangrijk om te kijken naar de onderbouwing van de noodzaak van de dienst, samenwerking en afstemming met andere lokale organisaties, werving en training van vrijwilligers, begeleiding door een coördinator, een goede intake en de methode van ondersteuning van hulpvragers.

Workshops 
Om bij te dragen aan een goede afstemming en samenwerking in de keten organiseert het LSTA de workshop ketensamenwerking bij gemeenten. Bekijk hier verdere informatie en neem contact op om de mogelijkheden in uw gemeente te bespreken.