Bedrijven

Bedrijven hebben op diverse manieren belang bij het stimuleren van financiële zelfredzaamheid. Mogelijk heeft u werknemers en klanten die gebaat zijn bij (preventieve) ondersteuning. Activiteiten op het gebied van financiële zelfredzaamheid kunnen voor bedrijven ook interessant zijn in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Werknemers
Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Ze zijn vaker ziek en de productiviteit gaat omlaag. Veel werkgevers realiseren zich niet dat werknemers, ook geschoolde, laaggeletterd kunnen zijn. In Nederland zijn meer dan 700.000 werknemers laaggeletterd. Uiteraard heeft dit gevolgen voor het kunnen bijhouden van de thuisadministratie en voor het omgaan met schuldsituaties. Werkgevers kunnen een grote rol spelen bij het herkennen, bespreekbaar maken en eventueel oplossen van schuldsituaties onder hun werknemers.

Klanten
Bedrijven hebben klanten, die niet allemaal op tijd rekeningen betalen. Deze klanten kunnen baat hebben bij tips en adressen waar zij terecht kunnen voor ondersteuning. Het tijdig aanspreken van klanten en hen wijzen op ondersteuningsmogelijkheden vergroot de kans op verbetering van het betalingsgedrag en kan de kostenpost voor invorderingsprocedures verlagen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Bedrijven kunnen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord (of Betrokken) Ondernemen (MVO of MBO) hun medewerkers in de gelegenheid stellen vrijwilligerswerk te doen of op een andere manier bij te dragen aan de maatschappij. MVO op het gebied van schuldpreventie kan in het bijzonder interessant zijn voor bedrijven uit de financiële sector, of bedrijven die vaak te maken hebben met betalingsachterstanden van klanten, zoals nutsbedrijven of zorgverzekeraars. Het LSTA adviseert bedrijven over lokale mogelijkheden om werknemers in te zetten als vrijwilliger op het gebied van Thuisadministratie.

Reacties
Wij horen graag uw stem uit de praktijk! Uw mening, de knelpunten die u tegenkomt en uw succesverhalen worden verwerkt op onze website, in de nieuwsbrief en/of in onderzoek. Neem contact op.