Alliantie Vrijwillige Schulphulp

De Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS) stimuleert samenwerking op lokaal niveau tussen vrijwilligersorganisaties, beroepskrachten en gemeenten. Zo kan de AVS gezamenlijk mensen met (dreigende) schulden sneller vinden, doorverwijzen naar de juiste hulp of ondersteuning, en daardoor beter helpen.

AVS is opgericht door zes landelijke organisaties die mensen met (dreigende) schulden ondersteunen door de inzet van vrijwilligers.
Deze zes alliantiepartners zijn: Humanitas, Inspraakorgaan Turken in Nederland, Landelijke Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie,
Leger des Heils, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en SchuldHulpMaatje.

De kracht van de Alliantie is dat de partnerorganisaties het belang inzien van goede ondersteuning bij het voorkomen of oplossen van financiƫle problemen.

Iedere alliantie partner werkt vanuit een eigen visie, waarden, cultuur, netwerk en doelgroep-aanpak.