Het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) informeert, adviseert en stimuleert coördinatoren van lokale organisaties, gemeenten, bedrijven, hulpvragers en vrijwilligers.

Per 1 januari 2018 is het LSTA een Stichting.

Het belangrijkste doel van de Stichting LSTA is bijdragen aan effectieve ondersteuning van goede kwaliteit aan mensen met administratieve en/of financiële problemen door geschoolde vrijwilligers en coördinatoren.

Voor ondersteuning: bekijk de landkaart met lokale organisaties met een dienst thuisadministratie in Nederland.