Het LSTA is aan het vernieuwen. Een nieuwe site is onderweg. Blijf ons volgen via nieuwsbrief, Linkedin en Twitter. Of kijk zo nu en dan op lsta.nl. 

Het LSTA informeert, adviseert en stimuleert coördinatoren van lokale organisaties en zet daarbij in op deskundigheidsbevordering. 

Het belangrijkste doel van Stichting LSTA is bijdragen aan effectieve ondersteuning van goede kwaliteit aan mensen met administratieve en/of financiële problemen door geschoolde vrijwilligers en coördinatoren.

Het LSTA is partner binnen de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp , die een bijdrage levert aan het verkleinen van de schuldenproblematiek in Nederland, door de samenwerking op lokaal niveau te stimuleren. In 2019 is de AVS gestart met een landelijk programma gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken. Lees meer over de plannen van de AVS in de informatiebrief.

Voor ondersteuning: bekijk de landkaart met lokale organisaties met een dienst thuisadministratie in Nederland.