Gepubliceerd op 25 juni 2020 12:30

Stichting LSTA Jaarverslag en Jaarrekening 2019

25 juni 2020 - Het LSTA presenteert het Jaarverslag 2019 van de Stichting Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA).
De jaarrekening 2019 is opgesteld en goedgekeurd middels de controleverklaring. De jaarstukken zijn hier te vinden.

Het LSTA richt zich in de ondersteuning van lokale organisaties met een dienst thuisadministratie primair op de 170 lokale organisaties die niet onder een landelijke koepelorganisatie vallen. Daarnaast hebben ook afdelingen van Humanitas en SchuldHulpMaatje, die wel een eigen landelijke koepel hebben, toegang tot de dienstverlening van het LSTA.

Het LSTA behartigt als onafhankelijke, landelijke partij de belangen van hulpvragers, vrijwilligers en coördinatoren van lokale organisaties met een dienst thuisadministratie. 

2019 was een mooi jaar, met goed bezochte bijeenkomsten en trainingen, mooie activiteiten en presentaties en waardevolle publicaties. We danken medewerkers, bestuur en betrokkenen voor het enthousiasme en alle bijdragen!

naar alle berichten