Kop
Links Trans

Uitnodiging symposium 'Sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid'

Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) in samenwerking met De Regenboog Groep/Op Eigen Kracht Training

11 oktober 2017 van 12:30 – 18:00 uur

Wat werkt in het - individueel en in groepsverband-  ondersteunen van mensen met financiële problemen?  Hoe wordt gewerkt aan zelfvertrouwen, empowerment en gedragsverandering, naast het aanleren van vaardigheden, om financiële problemen aan te pakken?  Hoe kan er breder gekeken worden dan alleen naar ondersteuning bij de financiën? Wat gaat goed bij welke mensen en waarom? Ontdek en deel het tijdens het symposium!

Locatie: Muntgebouw, Leidseweg 90 in Utrecht

Dagvoorzitter: Barbara de Lange

Neem in gedachten een deelnemer/hulpvrager mee!*

Programma

12:30 - 13:00 uur Inloop met een klein broodje.  
Aanmelden en kiezen voor 1 verdiepingssessie en 1 wat-werkt-tafel ruimte, zie toelichting hieronder.

13:00 - 14:30 uur Plenair gedeelte. Hoofdspreker: Will Tiemeijer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij geeft een gedragswetenschappelijk perspectief op schulden.

14:30 - 14:45 uur Pauze

14:50 - 15:30 uur Ronde 1 de verdiepingssessies (geel of blauw) en de wat-werkt-tafels (rood of groen) 
15:35 - 16:15 uur Ronde 2 de verdiepingssessies (geel of blauw) en de wat-werkt-tafels (rood of groen)

16:20 - 17:00 uur Ervaringen uitwisselen en afronding door Jesse Frederik van de Correspondent, naar aanleiding van zijn onderzoek naar de Nederlandse schuldenindustrie en de campagne 'Schuldvrij!'. 

17:00 - 18:00 uur Borrel

Toelichting Verdiepingssessies en Wat-werkt-tafels

Verdiepingssessies: 

Geel : Sturen op Zelfsturing, Gejo Duinkerken van het Gilde Vakmanschap.
Bij Sturen op Zelfsturing ligt het accent op gedragsverandering. Centraal staan daarbij de drie -aangeboren en universele- psychologische basisbehoeften: autonomie, betrokkenheid en competentie.  

Blauw : Bind-Kracht in armoede, Kristel Driessens, Hoofd Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk en coördinator Bind-Kracht uit België.
Bind-Kracht maakt verbindingen tussen de leefwereld van mensen in armoede en krachtgerichte hulpverleningsrelaties.

Wat-werkt-tafels:

Rood : Wat-werkt-tafels individuele ondersteuning Thuisadministratie
A. Afstemmen en samenwerken in de keten 
B. Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers 

Groen : Wat-werkt-tafels groepsondersteuning Op Eigen Kracht-training
A. Motiveren en bereiken van deelnemers
B. Sleutels voor een succesvolle training 

Aanmelden kan hier of stuur een mail naar thuisadministratie@maagdenhuis.nl

Thuisadministratie Logo 2014 Def (1)                 Deregenbooggroep

* We verwachten dat u allemaal wel iemand kent met financiële zorgen. Persoonlijk of professioneel. Als vrijwilliger of als medewerker. Als vriend of als ondernemer. We willen u vragen om een deelnemer/hulpvrager in gedachten mee te nemen. Op die manier kunnen we de mensen om wie het gaat betrekken en kennis en inzichten tijdens het symposium aan hen 'voorleggen'.

 

Knoppen

Trans
Volg ons op Twitter   Stuur door naar een vriend >>

   Schrijf mij uit

Rechts2
Neem contact op met het LSTA Informatie voor gemeenten Informatie voor lokale organisaties Informatie voor bedrijven Ik wil helpen Ik zoek hulp