Headern
Links Trans

Uitnodiging Conferentie in Deventer:

Effectiviteit van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

Op 18 juni organiseren Saxion en de Universiteit Twente, met subsidie van ZonMw, de middagconferentie 'Effectiviteit van vrijwilligers in de schuldhulpverlening'. De afgelopen anderhalf jaar deden zij hier onderzoek naar. De eerste resultaten willen zij graag presenteren. Daarnaast horen ze graag uw ideeën hierover.

In bijna elke gemeente in Nederland ondersteunen vrijwilligers andere mensen bij het op orde krijgen en houden van hun administratie en financiën. Soms werken zij samen met of naast schuldhulpprofessionals. Maar wat draagt hun ondersteuning nu precies bij aan het succes van die schuldhulpverlening? Worden mensen financieel zelfredzamer door de begeleiding van een vrijwilliger? En zo ja, hoe draagt de ondersteuning door een vrijwilliger daar dan aan bij? Hoe ervaren burgers die begeleiding?

Programma:
12.30 - 13.00 Ontvangst met lunch
13.00 - 13.15 Opening door Theaterzaken
13.15 - 13.30 Inleiding door Coen Luttikhuis, directeur Stadsbank Oost-Nederland
13.30 - 14.15 Lezing “Thuisadministratie: kenmerken van hulpvragers en uitdagingen voor
vrijwilligers” door Jansje van Middendorp, Landelijk Stimuleringsnetwerk
Thuisadministratie.
14.15 - 15.00 Koffie/theepauze
15.00 - 15.30 Presentatie onderzoeksresultaten door Peter Gramberg, Saxion
15.45 - 16.30 Workshops
16.30 - 16.45 Afsluiting door Theaterzaken
vanaf 16.45 Borrel

Bekijk het programma en de workshops

U kunt zich aanmelden door Daniëlle Beuvink, d.beuvink@saxion.nl te mailen.
Deelname aan de conferentie is kosteloos, maar niet vrijblijvend. 

Klik hier als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen Stuur door naar een geïnteresseerde
Trans
Trans Neem contact op met het LSTA Volg LSTA op Twitter