Dossiers en infosheets

Van onderwerpen die van belang zijn voor diensten thuisadministratie en regelmatig aan bod komen, maakt het LSTA een dossier, met een vernieuwde infosheet en andere relevante informatie:

Dossier Jongeren - April 2019

Dossier Ketensamenwerking - Maart 2019

Dossier Algemene Verordening Gegevensbescherming - Februari 2019

Dossier Digitalisering - Januari 2019

Op basis van vragen en informatie van lokale organisaties heeft het LSTA de volgende infosheets samengesteld en verspreid:

Infosheet Programma van Eisen voor Trainingen
- Infosheet Kosten van Thuisadministratie
- Infosheet Intervisie met Thuisadministratievrijwilligers
Infosheet Ervaringsdeskundigheid
- Infosheet Meten van kwaliteit en resultaten
Infosheet Incasso en beslaglegging
- Infosheet Format Projectplan
- Infosheet Ouderenmishandeling
- Infosheet Fraude

Heeft u aanvullende informatie? Wilt u een onderwerp bespreken of bijdragen aan een infosheet? Neem contact op!